Σχετικά με το e-ΔΛΑ

Γενικά

Το πληροφοριακό σύστημα e-ΔΛΑ χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση ειδών αιτήσεων Λιμενικής Αστυνομίας από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, την καταχώρηση αιτήσεων από πολίτες και την πλήρη διεκπαιρέωση των αιτήσεων αυτών από τις Λιμενικές Αρχές χωρίς τη φυσική παρουσία του πολίτη.

Γενικοί Όροι & Πολιτικές Χρήσης

Εάν συνεχίσετε την πλοήγηση και χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο, τότε συμφωνείτε με την συμμόρφωση προς τους όρους και συνθήκες χρήσης, που υπαγορεύουν την σχέση χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς.

Η χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

  • Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει στοιχεία που ανήκουν στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
  • Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.
  • Το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
  • Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΔΛΑ οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου e-ΔΛΑ δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία και η αντίστοιχη νομοθεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
  • Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μόνον τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και έχουν να κάνουν με την πραγματοποίηση σύνδεσης (log-in) στην Υπηρεσία.

    Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση προβλημάτων με τη χρήση της εφαρμογής παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αντίστοιχη Λιμενική Αρχή ή τη Διευθύνση Λιμενικής Αστυνομίας.