Κατηγορίες αιτήσεων

Επαναφορά
Άδεια εκτέλεσης πλόων

Εμφάνιση

Άδεια ναυαγοσώστη

Εμφάνιση

Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Εμφάνιση

Άδειες εργασιών σε πλοία

Εμφάνιση

Δραστηριοποίηση δύτη

Εμφάνιση

Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί

Εμφάνιση

Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

Εμφάνιση

Δραστηριοποίηση ναυτικού πράκτορα

Εμφάνιση

Δραστηριοποίηση πλοίου ως λάντζας

Εμφάνιση

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

Εμφάνιση

Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών

Εμφάνιση

Ιδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου

Εμφάνιση

Παροχέας καταδυτικών υπηρεσίων αναψυχής

Εμφάνιση

Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών

Εμφάνιση

Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Για να υποβληθεί αίτηση για σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης παρακαλούμε επισκευθείτε τη διεύθυνση https://www.notifybusiness.gov.gr/.