Στοιχεία είδους αίτησης

Αίτηση επανεξέτασης για ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση
Αποτελεί αίτηση για επανεξέταση στοιχείων/τροποποίηση του είδους αίτησης «Αίτηση ανανέωσης άδειας ναυαγοσώστη»

Η παρούσα αίτηση αφορά σε υποψηφίους που απέτυχαν σε εξετάσεις ανανέωσης άδειας ναυαγοσώστη και αιτούνται την επανεξέτασή τους (εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της, εξαμήνου).

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Φωτογραφία:

  Έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 450 pixels και ύψος από 513 έως 531 pixels. Μικρότερα μεγέθη από αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά, αλλά προφανώς μεγαλύτερα θα γίνονται με τον κατάλληλο λόγο ύψος / πλάτος (από 1,14 ως 1,18). Για παράδειγμα μια φωτογραφία πλάτους 1000 pixels θα επιτρέπεται να έχει ύψος από 1140 έως και 1180 pixels.
  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Εάν οι φωτογραφίες που επισυνάπτονται δεν πληρούν τα ως άνω, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Εισφορές
Λοιπές πληροφορίες
Προϋποθέτει εξετάσεις