Σύνδεση ΓΓΠΣ

Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί "Συνέχεια στο site της ΓΓΠΣ" ώστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση μέσω των κωδικών σας TaxisNet. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς TaxisNet του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο θέλετε να υποβληθεί η αίτηση, δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφορετικού ΑΦΜ.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της σύνδεσης έχει ως εξής:

  • Αφού πατήσετε το κουμπί θα μεταφερθείτε στο site της ΓΓΠΣ
  • Εκεί θα συνδεθείτε με τους κωδικούς TaxisNet
  • Στη συνέχεια θα πρέπει να εγκρίνετε την πρόσβαση επιλέγοντας "Συνέχεια" και "Αποστολή"
  • Αφού πατήσετε το κουμπί αποστολή, το site της ΓΓΠΣ θα ενημερώσει την εφαρμογή e-ΔΛΑ για την απόφαση σας και θα επιστρέψετε στο παρόν site έχοντας πλέον συνδεθεί
  • Από τα παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η εφαρμογή e-ΔΛΑ δεν έχει πρόσβαση στους κωδικούς σας TaxisNet καθώς και ότι, σε περίπτωση που δε μπορείτε να συνδεθείτε θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των κωδικών σας.


    Μετά τη σύνδεση σας στο e-ΔΛΑ μέσω των κωδικών TaxisNet και για να μπορέσετε να υποβάλλετε κάποια αίτηση θα πρέπει να επιβεβαιώσετε το e-mail σας ούτως ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση σας για την πορεία της αίτησης. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε αρχικά την κατηγορία αίτησης που θέλετε να υποβάλλετε από το μενού «Κατηγορίες αιτήσεων» (πχ «Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους») και στη συνέχεια το είδος της αίτησης (πχ «Έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους») και να πατήσετε το κουμπί «Έναρξη».