Εμφάνιση Ερωτήσεων ΠΣΥΔΕΥΝ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Με ποιον κοινό τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει ο ναυαγοσώστης όλα τα είδη κακώσεων;

1: Όπως προτείνεται από τις οδηγίες διαχείρισης R.I.C.E. (Rest Ice Compression Elevation)
2: Ασκώντας άμεση πίεση
3: Βάζοντας το θύμα σε πλάγια θέση ασφαλείας /θέση ανάνηψης
Ορθή απάντηση: 1

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Με ποιον τρόπο μεταφέρεται ένα κομμένο μέλος στο νοσοκομείο;

1: Σε σακούλα.
2: Πάνω στον πάγο, ποτέ μέσα σε αυτόν.
3: Κανένα από τα παραπάνω.
Ορθή απάντηση: 2

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Μετά την περίδεση μίας κάκωσης με ποια μέθοδο ελέγχει ο ναυαγοσώστης την σωστή κυκλοφορία του αίματος;

1: Με την τριχοειδική αναπλήρωση.
2: Μετρώντας τους σφυγμούς.
3: Κανένα από τα παραπάνω.
Ορθή απάντηση: 1

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο ναυαγοσώστης εντοπίζει στο θύμα μεγάλη απώλεια αίματος και παρατηρεί ότι αυτό έχει χλωμό/σταχτή δέρμα. Τι υποψιάζεται;

1: Καταπληξία/σοκ.
2: Ηλίαση.
3: Θερμοπληξία.
Ορθή απάντηση: 1

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Όταν σε τραυματισμό αποκολληθεί από τη ρίζα το δόντι του θύματος, πώς το μεταφέρει στον οδοντίατρο;

1: Μέσα σε ένα ποτήρι με νερό.
2: Μέσα σε ένα ποτήρι με γάλα.
3: Όλα τα παραπάνω.
Ορθή απάντηση: 3

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ποια από τα παρακάτω αποτελούν συμπτώματα πνευμοθώρακα τάσης;

1: Ταχύπνοια.
2: Ταχυκαρδία.
3: Όλα τα παραπάνω.
Ορθή απάντηση: 3

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ποια από τα παρακάτω αποτελούν συμπτώματα πνευμοθώρακα τάσης;

1: Μετατόπιση της τραχείας.
2: Δύσπνοια.
3: Όλα τα παραπάνω.
Ορθή απάντηση: 3

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις μπορεί να προκαλέσει πνευμοθώρακα υπό τάση;

1: Ο πνιγμός.
2: Επιφανειακή εκδορά στο στήθος.
3: Ανοιχτό θωρακικό τραύμα.
Ορθή απάντηση: 3

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί ένδειξη κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης;

1: Αίμα ή και υγρό στα αυτιά
2: Υγρό κάτω από τα μάτια (Raccoon Eyes)
3: Όλα τα παραπάνω
Ορθή απάντηση: 3

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ποιο είναι το πρώτο πραγμα που πρέπει να κάνει ο ναυαγοσώστης πριν επέμβει σε μια αιμορραγία;

1: Να ξαπλώσει το θύμα.
2: Να βάλει τα γυμνά χέρια του πάνω στο τραύμα.
3: Να βάλει γάντια.
Ορθή απάντηση: 3Επιστροφή