Εμφάνιση Ερωτήσεων ΠΣΥΔΕΥΝ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πόσα λίτρα αίματος έχει κατά μέσο όρο το σώμα ενός ενήλικα;

1: 5-6 λίτρα περίπου.
2: 20-30 λίτρα περίπου.
3: 60-80 λίτρα περίπου.
Ορθή απάντηση: 1

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πότε αφαιρείται ο ιμάντας ίσχαιμης περίδεσης (tourniquet);

1: Ο ιμάντας ίσχαιμης περίδεσης (tourniquet) δεν αφαιρείται μετά την εφαρμογή του, παρά μόνο στο νοσοκομείο.
2: Μετά από μία (1) ώρα.
3: Κάθε τριάντα (30) λεπτά
Ορθή απάντηση: 1

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πώς αντιμετωπίζει ο ναυαγοσώστης σοβαρή αιμορραγία;

1: Ασκώντας άμεση πίεση.
2: Εφαρμόζοντας ίσχαιμη περίδεση.
3: Όλα τα παραπάνω.
Ορθή απάντηση: 3

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πώς αντιμετωπίζει ο ναυαγοσώστης τη ρινορραγία;

1: Ασκούμε πίεση στο πάνω μέρος της μύτης.
2: Γέρνει την κεφαλή του θύματος προς τα εμπρός.
3: Όλα τα παραπάνω.
Ορθή απάντηση: 3

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πως αντιμετωπίζει το θωρακικό τραύμα ο ναυαγοσώστης;

1: Εφαρμόζοντας επίθεμα θωρακικού τραύματος.
2: Ελέγχοντας την αιμορραγία με άμεση πίεση.
3: Όλα τα παραπάνω
Ορθή απάντηση: 3

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πως αντιμετωπίζει τον πνευμοθώρακα τάσης ο ναυαγοσώστης;

1: Όταν εντοπίσει μετατόπιση της τραχείας χρησιμοποιεί την βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα.
2: Καλεί αμέσως για εξειδικευμένη βοήθεια (ΕΚΑΒ).
3: Όλα τα παραπάνω.
Ορθή απάντηση: 3

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πως αντιμετωπίζεται η ρινορραγία;

1: Γέρνοντας το κεφάλι προς τα πίσω.
2: Ασκώντας πίεση στο μαλακό μέρος της μύτης.
3: Κανένα από τα παραπάνω.
Ορθή απάντηση: 3

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πως δημιουργείται ο πνευμοθώρακας υπό τάση;

1: Από την άπνοια.
2: Από την εισαγωγή αέρα ανάμεσα στον θώρακα και τον πνεύμονα (υπεζωκοτική κοιλότητα) που δεν μπορεί να διαφύγει.
3: Κανένα από τα παραπάνω.
Ορθή απάντηση: 2

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πως εφαρμόζεται ο πάγος σε μία κάκωση;

1: Εφαρμογή 10 λεπτά πάγος – 10 λεπτά διάλειμμα –10 λεπτά πάγος -10 λεπτά διάλειμμα- 10 λεπτά πάγος.
2: Εφαρμογή 10 λεπτά πάγος
3: Εφαρμογή 30 λεπτά πάγος – 10 λεπτα διάλειμμα –30 λεπτά πάγος -5 λεπτά διάλειμμα- 20 λεπτά πάγος.
Ορθή απάντηση: 1

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΕΠΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Σε ανοιχτά κατάγματα όπου το κόκκαλο προεξέχει τι πρέπει να κάνει ο ναυαγοσώστης;

1: Πρέπει να ελέγξει πρώτα την αιμορραγία και μετά να κάνει νάρθηκα για τη μεταφορά.
2: Πρέπει πρώτα να κάνει νάρθηκα και μετά να επιμεληθεί την αιμορραγία.
3: Χρησιμοποιεί αερονάρθηκα.
Ορθή απάντηση: 1Επιστροφή